Jak stworzyć prosty i skuteczny plan biznesowy?

Plan biznesowy jest niezbędny do tego, by w ogóle móc myśleć o sukcesie w biznesie. Jak stworzyć uproszczony, ale skuteczny plan biznesowy? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Jak stworzyć prosty i skuteczny plan biznesowy?

Co powinien zawierać plan biznesowy?

Michael E. Gordon w książce Przedsiębiorczość definiuje plan biznesowy jako „całościowy konspekt zawierający najważniejsze dane potrzebne do założenia oraz rozwoju firmy”. Z reguły jego objętość wynosi kilkadziesiąt stron. Nie ma jednego powszechnie obowiązującego wzorca planu biznesowego, ale są elementy, które powinien zawierać każdy plan biznesowy. Według Gordona są to:

 • Opis firmy oraz jej produktów i usług,
 • dynamika sektora,
 • charakterystyka klientów,
 • analiza konkurencji,
 • droga do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,
 • produkcja i działalność operacyjna,
 • wizja rozwoju produktu,
 • przyjęty model biznesowy,
 • przedstawienie kadry zarządzającej,
 • prognoza finansowa,
 • potrzebne środki finansowe,
 • sposób zagospodarowania pozyskanych środków,
 • kluczowe czynniki potrzebne do osiągnięcia sukcesu,
 • czynniki ryzyka,
 • harmonogram prac,
 • załączniki z materiałami promocyjnymi.

Streszczenie dla kierownictwa

Innym dokumentem, który warto stworzyć na początku działalności, jest tzw. streszczenie dla kierownictwa. Jest to skrócona wersja planu biznesowego, powstała na potrzeby rozmów z osobami, które będziesz chciał przekonać do swojego pomysłu na biznes. Gordon pisze, że streszczenie dla kierownictwa mieści się na czterech stronach. Być może zadajesz sobie pytanie: „Skoro plan biznesowy jest już przygotowany, to po co tracić czas na robienie jego streszczenia?”. Otóż, jak zauważa Gordon, streszczenie dla kierownictwa warto wykonać z kilku powodów:

 • Streszczenie pomaga w rozmowie z potencjalnymi inwestorami. Wbrew pozorom jest to przydatne nawet wtedy, jeśli w momencie uruchomienia firmy nie potrzebujesz pieniędzy inwestorów i nie planujesz brać kredytów. Pamiętaj bowiem, że być może w trakcie dalszej działalności będziesz mógł potrzebować takiego wsparcia, a jeśli będziesz miał gotowe streszczenie dla kierownictwa, to wtedy łatwiej będzie Ci rozmawiać z inwestorami czy bankowcami.
 • Streszczenie pomaga przekonać do Twojej wizji inne osoby – pracowników, interesariuszy, klientów itp.
 • Streszczenie pozwoli Ci realnie ocenić własny pomysł. Dobrze wykonane streszczenie dla kierownictwa pomoże Ci oszacować trafność własnych swoich prognoz, atrakcyjność pomysłu, realność przyjętych wizji rozwoju itp.

Według amerykańskiego autora potencjalni inwestorzy zwracają uwagę przede wszystkim na dziewięć elementów, które powinno zawierać każde streszczenie dla kierownictwa:

 1. Wyjątkowość pomysłu,
 2. Wartość dostarczana klientom,
 3. Przyjęty model biznesowy,
 4. Czas na osiągnięcie progu rentowności,
 5. Wiarygodność lidera firmy oraz jego pracowników,
 6. Źródło przewagi konkurencyjnej,
 7. Dynamika sektora oraz siła konkurencji,
 8. Rzetelność prognoz,
 9. Klucze do sukcesu i czynniki ryzyka.

Gordon zwraca też uwagę na kilka cech formalnych, które powinno mieć każde streszczenie dla kierownictwa. Przede wszystkim, streszczenie powinno zawierać tylko najistotniejsze informacje – szkoda Twojego czasu i energii na tworzenie dokumentu, który będzie zawierał informacje błahe i nieważne z punktu widzenia potencjalnych inwestorów. Pamiętaj też, żeby streszczenie było obiektywne – inwestorzy z pewnością nie będą chcieli współpracować z firmą, która przedstawi im przekłamane dane i nierealne prognozy. Streszczenie powinno zawierać informację o tym, dlaczego Twoim zdaniem przedsięwzięcie wypali, ale Gordon nie radzi przesadzać z autopromocją, która może zrazić inwestorów. Wreszcie – streszczenie musi być wykonane profesjonalnie, precyzyjnie, zrozumiale i ma zachęcać do współpracy z Twoją firmą.

Dziesięciopunktowa samokrytyka

Po wykonaniu planu i streszczenia dla kierownictwa, Gordon zaleca także stworzenie tzw. dziesięciopunktowej samokrytyki. Taka samokrytyka powstaje po to, byś mógł spojrzeć na własny pomysł na biznes chłodnym okiem. Pamiętaj, że my często zachłystujemy się swoimi pomysłami i niesieni entuzjazmem nie dostrzegamy ich słabych stron. Dlatego amerykański naukowiec i szkoleniowiec zaleca postawienie się w roli inwestora, który nie zainwestuje własnych pieniędzy w firmę, która go do siebie nie przekona.

Jak stworzyć dziesięciopunktową samokrytykę? Dużo prościej niż plan biznesowy i streszczenie dla kierownictwa. Po stworzeniu tych dwóch dokumentów musisz szczerze odpowiedzieć sobie na dziesięć pytań, które pozwolą ocenić atrakcyjność Twojego przedsięwzięcia. W odpowiedzi na każde z tych pytań musisz stwierdzić, czy ta atrakcyjność w danym zakresie jest: a) wysoka, b) średnia, c) dostateczna, d) słaba. Pamiętaj, żeby na pytania odpowiadać szczerze, bo w biznesie zaklinanie rzeczywistości nie prowadzi do niczego dobrego. A pytania brzmią następująco:

 1. Jaki będzie zwrot z inwestycji i kiedy inwestorzy mogą się go spodziewać?
 2. Czy pomysł jest wielką okazją?
 3. Czy jest to mała firma czy duże przedsięwzięcie rynkowe?
 4. Czy Ty i Twój zespół osiągniecie sukces?
 5. Kiedy można spodziewać się dodatnich przepływów pieniężnych?
 6. Czy istnieją bariery spowalniające reakcje konkurencji?
 7. Czy dynamika sektora jest korzystna?
 8. Czy prognozy i założenia finansowe są wiarygodne?
 9. Czy opracowałeś strategię penetracji rynku?
 10. Czy streszczenie jest profesjonalnie wykonane?

Jak widzisz, stworzenie prostego, ale precyzyjnego i zrozumiałego planu biznesowego zwiększa Twoje szanse na osiągnięcie sukcesu w biznesie. Mamy nadzieję, że dzięki informacjom z tego artykułu stworzysz dokumenty, które przekonają do Twojej firmy potencjalnych inwestorów i Twoje najbliższe otoczenie. Serdecznie Ci tego życzymy.

Polecana literatura:

Gordon M., Przedsiębiorczość, Gliwice 2009.

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.

18 maja 2016     Wyzwania przedsiębiorcy