Jak zbudować skuteczny zespół?

Nie da się odnieść sukcesu w biznesie w pojedynkę, dlatego zbudowanie skutecznego zespołu jest jednym z największych wyzwań każdego przedsiębiorcy. Jak zbudować taki zespół? Co sprawia, że jedne zespoły są skuteczne, a inne nie? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Jak zbudować skuteczny zespół?

Warunki zbudowania skutecznego zespołu

Stephen Robbins w książce Prawdy o kierowaniu ludźmi... i nie tylko opisuje główne warunki, które musi spełniać skutecznie działający zespół. Amerykański autor wymienia cztery składniki skutecznego zespołu:

 1. Projekt pracy,
 2. Skład,
 3. Sprawy towarzyszące,
 4. Proces.

W dalszej części omówimy każdy z tych składników

Po pierwsze: projekt pracy

Może się wydawać, że zbudowanie skutecznego zespołu polega – mówiąc w skrócie – na zatrudnieniu odpowiednich ludzi. Jest to jednak tylko część prawdy. Jeśli bowiem chcesz zbudować skuteczny zespół, to pierwsze kroki w tym kierunku musisz zrobić jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacyjnego. Robbins słusznie zauważa bowiem, że stworzenie skutecznego zespołu nie będzie możliwe bez stworzenia dobrego projektu pracy.

Takie twierdzenie na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne. Być może właśnie zadajesz sobie pytanie: „co ma wspólnego charakter pracy ze skutecznością funkcjonowania zespołu?”. Wyniki badań pokazują jednak, że dobrze zaprojektowana praca ma duży wpływ na skuteczność pracy zespołu. Jeśli pracownikom podoba się charakter wykonywanej pracy, wtedy wzrasta indywidualna motywacja oraz poczucie odpowiedzialności każdego członka zespołu. W konsekwencji zwiększa się efektywność i wydajność całego zespołu.

Powstaje zatem pytanie: jak zaprojektować pracę w taki sposób, żeby wydajność zespołu była jak największa? Amerykański autor wymienia następujące zmienne dobrego projektu pracy:

 • zapewnienie wolności i samodzielności pracownikom,
 • stworzenie członkom zespołu okazji do pokazania swoich umiejętności,
 • pozwolenie pracownikom na wykonanie zadań w całości,
 • zapewnienie pracownikom możliwości wykonywania zadań, które wywierają na nich duży wpływ.

Podsumowując: jeśli dobrze zaprojektujesz pracę członkom swojego zespołu, tym większą będą mieli oni satysfakcję z wykonywanej pracy, na czym skorzysta cały zespół. Więcej na temat dobrej pracy przeczytasz w osobnym artykule na naszym portalu.

Po drugie: skład

Znaczna część sukcesu w budowie zespołu tkwi w dobraniu do współpracy odpowiedniego zespołu ludzi. Nie jest to jednak proste, bo w tym procesie musisz brać pod uwagę szereg czynników. Pierwszą z nich są umiejętności. Robbins wymienia trzy podstawowe rodzaje umiejętności, jakie musi spełniać skuteczny zespół:

 1. umiejętności merytoryczne – kompetencje zawodowe, wiedza specjalistyczna w wymaganej dziedzinie,
 2. umiejętności decyzyjne – zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji,
 3. umiejętności interpersonalne – zdolność słuchania innych, umiejętność rozwiązywania konfliktów, kompetencje komunikacyjne.

Nie oznacza to, że każda osoba w zespole musi mieć wszystkie wymienione wyżej umiejętności. Jednak zespół jako całość powinien wykazywać się każdą z tych umiejętności. Jeśli zatem zespół składa się z trzech osób, to dopuszczalna jest sytuacja, w której jeden pracownik jest doskonałym specjalistą w swoim zawodzie, drugi ma duże kompetencje decyzyjne, a trzeci – umiejętności interpersonalne. Jeśli zespół jako całość nie ma każdej z tych trzech umiejętności, to raczej nie okaże się on skuteczny. A jeżeli będziesz miał do czynienia z osobą, która nie ma żadnej z tych umiejętności, to poważnie zastanów się, czy chcesz mieć takiego człowieka w swoim zespole.

I tu dotykamy ważnego problemu. Może się bowiem okazać, że niektórzy ludzie po prostu nie umieją pracować w zespole. Często mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której ktoś jest znakomitym fachowcem, ale nie umie odnaleźć się w danej grupie. Co w takiej sytuacji zrobić? Najprostszym rozwiązaniem byłoby pozwolić takiemu człowiekowi pracować indywidualnie, poza zespołem. Jeśli nie jest to możliwe, to wtedy masz do dyspozycji trzy rozwiązania: wysłać pracownika na niezbędne szkolenie, przenieść go do innego zespołu albo podziękować mu za pracę.

Jak zauważa Robbins, skuteczne zespoły z reguły są też elastyczne. Oznacza to, że w miarę możliwości członkowie zespołu powinni wzajemnie zastępować się w wykonywaniu swoich obowiązków. Wynika stąd, że im bardziej wszechstronni są pracownicy danej grupy, tym skuteczniejszy będzie cały zespół.

W procesie budowania zespołu bardzo duże znaczenie ma także osobowość jego członków. Jak pisze Robbins, za najskuteczniejsze uchodzą zespoły, w których występuje przyjacielska atmosfera, a jej członkowie są zrównoważonymi emocjonalnie ekstrawertykami. Nie oznacza to, że w zespołach nie zdarzają się konflikty, ale do tego jeszcze wrócimy.

I wreszcie ostatnia sprawa dotycząca składu – liczebność zespołu. Jak podaje Robbins, najbardziej skuteczne są zespoły, które liczą od 5 do 12 osób. Dlaczego? Ponieważ według amerykańskiego autora w małych grupach jest zbyt mała różnorodność jego członków, a zbyt duże zespoły mają problemy z wykonywaniem powierzonych im zadań.

Po trzecie: sprawy towarzyszące

Sprawy towarzyszące to najbardziej tajemniczy z czterech składników skutecznego zespołu. Co kryje się pod tym pojęciem? Robbins wymienia trzy „sprawy towarzyszące”, które przekładają się na skuteczność zespołów:

 1. Zasoby, którymi dysponuje zespół, czyli czas, informacje, wyposażenie niezbędne do pracy itp. Oczywiste jest, że im lepszymi zasobami dysponuje zespół, tym większa jest szansa na to, że okaże się efektywny.
 2. Skuteczne przywództwo. Każdy z pracowników zespołu musi znać swoje miejsce w hierarchii grupy i je akceptować. Będzie to możliwe wtedy, gdy zespół będzie miał jasną strukturę i będzie dobrze zarządzany przez lidera, który też zostanie zaakceptowany przez grupę.
 3. System oceny pracy i efektywności. Członkowie skutecznego zespołu powinni być nagradzani za swoją skuteczność. System nagród powinien jednak być sprawiedliwy, czyli powinien motywować i nagradzać wszystkich członków zespołu. Jak stworzyć taki system? Wskazówki znajdziesz w artykule na temat premii i nagród.

Po czwarte: proces

Ostatnim składnikiem skutecznego zespołu opisywanym przez Robbinsa jest proces zachodzący w zespole. O co tu chodzi? Otóż według amerykańskiego autora zespoły muszą mieć wspólne dążenia, do których realizacji powinni dążyć wspólnymi siłami. Wspólne dążenia muszą przekładać się na wymierne i mierzalne cele, które powinien realizować cały zespół. Członkowie grupy powinni też dużo rozmawiać na temat dążeń i celów – zarówno celów całego zespołu, jak i celów indywidualnych poszczególnych członków grupy.

Ponadto grupa powinna wypracować sposób rozwiązywania konfliktów. Spięcia między ludźmi są czymś naturalnym, ale ważne jest, żeby rozwiązywać je w taki sposób, żeby ich uczestnicy wyszli z konfliktów silniejsi, a spięcie doprowadziło do czegoś konstruktywnego. Członkowie zespołu nie muszą się zatem wzajemnie uwielbiać, ale muszą chcieć ze sobą pracować i twórczo rozwiązywać konflikty.

W tym artykule omówiliśmy cztery podstawowe zasady budowy skutecznego zespołu. Mamy nadzieję, że rady z tego artykułu pomogą Ci zbudować skuteczny zespół ludzi, który pozwoli wyprowadzić Twoją firmę na jeszcze wyższy poziom. Gorąco Ci tego życzymy!

Polecana literatura:

Robbins S., Prawdy o kierowaniu ludźmi... i nie tylko, Warszawa 2003.

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.

8 czerwca 2016     Rekrutacja i budowa zespołu