Koniunktura jest lepsza, ale problemów nie brakuje.
Przegląd prasy – 26 maja 2014 r.

Koniunktura jest lepsza, ale problemów nie brakuje

Przedsiębiorcy: koniunktura jest lepsza, ale problemów nie ubywa

Według danych Głównego Urzędy Statystycznego w Polsce w maju znacząco polepszyła się koniunktura w firmach – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. GUS szacuje także, że wyższy w I kwartale 2014 r. PKB był realnie wyższy o 3,3% niż w stosunku do poprzedniego roku.

GUS zbadał też ilość przeszkód, na jakie trafiają w swojej działalności przedsiębiorcy. Wnioski z tej części badań nie są już tak optymistyczne. Przedsiębiorcy narzekają na wysoką konkurencję oraz na przeszkody administracyjne – wysokie koszty zatrudnienia, niespójne przepisy i zwiększenie obciążeń na rzecz budżetu. Maleje natomiast liczba firm narzekających na problemy finansowe.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Łukasza Wilkowicza Firmy narzekają na konkurencję. I na państwo.

Zobacz artykuł

Biznes zgodny z wartościami i etyką religijną

Prowadząc firmę w oparciu o tradycyjne wartości i normy religijne można osiągnąć duży sukces. Takie są wnioski z badań, które przytacza „Puls Biznesu”.

Badania przeprowadzili naukowcy Uniwersytetu im. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, którzy zapytali wybraną grupę ponad tysiąca przedsiębiorców o stosunek do norm etycznych i religijnych. Okazało się, że ankietowani (w 87% określający się jako wierzący) deklarują wysokie przywiązanie do tradycyjnych wartości. 80% badanych przedsiębiorców uważa, że w życiu zawodowym trzeba uwzględniać normy religijne. Badani przedsiębiorcy twierdzą też, że wiara nie przeszkadza im skutecznie zarządzać ludźmi, rozwijać firmę i negocjować porozumienia handlowe. Co ciekawe, przywiązanie do tradycyjnych wartości w pracy deklarują nawet osoby obojętne religijnie.

Szczegółowe wyniki badań przytacza Wojciech Staruchowicz w artykule Biznes: tak dla etyki, nie dla korupcji (całość artykułu płatna).

Zobacz artykuł

Przedsiębiorcze mamy

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje też, że w Polsce rośnie ilość firm zakładanych przez świeżo upieczone mamy. Pytane o powody zakładania firm po urodzeniu dziecka, Polki wskazują najczęściej możliwość pracy w elastycznych godzinach, co pozwala pogodzić życie zawodowe z wychowywaniem dzieci. Z kolei eksperci wskazują, że przedsiębiorczym mamom sprzyjają nowe technologie, które coraz częściej pozwalają prowadzić firmę z domu.

Więcej na ten temat pisze Sylwia Czubkowska w artykule Biznesmamy: matki na macierzyńskim zakładają własne biznesy. A wszystkim mamom z okazji ich święta życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz artykuł

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.

26 maja 2014     Wiadomości