Model ODBIORCA, czyli co decyduje o sukcesie w biznesie?

Jak osiągnąć sukces w biznesie? Odpowiedź na to pytanie chciałby znać chyba każdy przedsiębiorca. Sęk w tym, że nie ma jednego przepisu, którego realizacja przyniosłaby kokosy każdemu przedsiębiorcy, który się do niego dostosuje. Są jednak metody, które zwiększają szanse na to, że Twoje przedsięwzięcie okaże się sukcesem. Jedną z nich jest model ODBIORCA, który omawiamy w tym artykule.

Model ODBIORCA, czyli co decyduje o sukcesie w biznesie?

Co to jest model ODBIORCA?

Model ODBIORCA został opracowany przez Michaela E. Gordona, który przedstawił go w książce Gordon's CUSTOMER Model: Nine Factors for Competitive Success. Gordon przedstawił w niej następujące czynniki, które jego zdaniem wpływają na sukces w biznesie:

  1. Okazja
  2. Działania kulturotwórcze
  3. Budowa strategii
  4. Innowacyjność
  5. Organizacja zarządzania
  6. Realizacja
  7. Całokształt zasobów
  8. Analiza technologiczna

Uważny czytelnik mógł zauważyć, że coś tu nie gra: autor tej koncepcji w tytule książki wspomina bowiem o dziewięciu czynnikach, a wymienia tylko osiem. Kłopoty z matematyką? Absolutnie nie, ale o tym za chwilę. Na razie pokrótce scharakteryzujemy każdy z wyżej wymienionych czynników.

Okazja

Gordon definiuje okazję jako „możliwość stałego zaspokajania potrzeb klienta powiązaną z osiąganiem zysku”. Innymi słowy – znacznie przybliżysz swoją szansę na sukces w biznesie, jeśli dodasz do swoich produktów lub usług jedyną w swoim rodzaju wartość dla klienta. Dzięki temu jednocześnie zwiększysz swoją szansę na pomnożenie zysków z prowadzonej działalności. Oczywiście nie jest łatwo stworzyć taką wartość, ale na pewno powinieneś do tego dążyć, bo jeśli wyróżnisz się na tle konkurencji, to klient znacznie łatwiej zauważy Cię w tłumie innych firm z tej samej branży.

Działania kulturotwórcze

Pod pojęciem działań kulturotwórczych Gordon de facto rozumie kulturę organizacyjną firmy, czyli zwyczajowy sposób myślenia i działania właściwy dla danej firmy, decydujący o jej tożsamości. Temu zagadnieniu poświęcamy oddzielny artykuł na naszym portalu, więc w tym miejscu przypomnimy tylko, że do najważniejszych elementów kultury organizacyjnej należą normy i wartości, podstawowe przekonania, jakimi kierują się wszyscy pracownicy firmy, a także artefakty, czyli wszelkie namacalne przejawy kultury organizacyjnej (ubiór pracowników, wygląd pomieszczeń firmowych, zachowanie pracowników wobec klientów itp.).

Budowa strategii

Nikt nie osiągnie sukcesu w biznesie, jeśli nie będzie wiedział, jak go wcielić w życie. Dlatego niezbędne jest stworzenie strategii działania i jej systematyczne wdrażanie w życie. Skuteczna strategia powinna określać m.in. misję firmy, długofalowe cele przedsiębiorstwa, sposób osiągnięcia tych celów, rynek docelowy, metody rywalizacji z konkurencją itp. Po więcej informacji na temat strategii biznesowych odsyłamy do artykułów umieszczonych na naszym portalu w dziale „Zarządzanie strategiczne”.

Innowacyjność

Termin „innowacje” w ostatnich latach jest odmieniany przez wszystkie przypadki, a politycy przerzucają się pomysłami na poprawę innowacyjności gospodarek krajowych. Nie ma w tym zresztą nic złego, ale pamiętajmy, że innowacyjność nie polega wyłącznie na produkowaniu zegarków z widokiem na morze czy telewizorów na wodę. Jak słusznie zauważa Gordon, innowacyjność oznacza dodawanie wartości dodanej do swoich produktów lub usług. Klient musi uwierzyć, że to właśnie Twoje produkty/usługi są wyjątkowe. W przeciwnym razie jest duża szansa na to, że ten klient pójdzie do Twoich konkurentów. Tak rozumianą innowacyjnością powinny zatem wykazywać się nawet firmy działające w najbardziej powszechnych branżach.

Organizacja zarządzania

Jeśli chcesz coś osiągnąć w biznesie, powinieneś wykazać się zdolnościami organizacyjnymi. Jak zauważa Gordon, obowiązkiem przedsiębiorcy jako lidera jest zorganizowanie firmy jako sprawnie działającej machiny. Do zadań lidera należy m.in. stworzenie misji firmy, szybkie reagowanie na zmiany i zarządzanie ryzykiem, zbudowanie wysokiej kultury organizacyjnej w firmie, szkolenie pracowników, tworzenie i realizacja strategii, zarządzanie finansami, gromadzenie zasobów, komunikacja itp.

Realizacja

Cytując Gordona: „realizacja to proces, dzięki któremu wizja staje się rzeczywistością”. Innymi słowy – nie wystarczy opracować strategii, później trzeba ją jeszcze wcielić w życie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule o wdrażaniu strategii firmy w życie.

Całokształt zasobów

Zasoby to wszystko, czym dysponuje firma. Amerykański autor wyróżnia sześć rodzajów zasobów: zasoby ludzkie, zasoby finansowe, zasoby fizyczne, wiedzę, infrastrukturę oraz... wyobraźnię. Nie da się osiągnąć sukcesu w biznesie bez dbałości o kluczowe zasoby potrzebne do działalności firmy. Gordon twierdzi, że sama umiejętność gromadzenia zasobów też jest zasobem. Być może nawet najważniejszym.

Analiza technologiczna

Przed chwilą wspomnieliśmy, że innowacyjność nie oznacza wyłącznie tworzenia rozwiązań zaawansowanych technologicznie. Nie znaczy to jednak, że możesz bagatelizować nowinki technologiczne. Technika rozwija się w błyskawicznym tempie, a firma, która jest w stanie dostatecznie szybko dostosować się do nowych technologii, może mieć trudności z pokonaniem konkurencji. I nie chodzi tu tylko o firmy produkujące komputery czy elektronikę. Dlatego niezależnie od tego, w jakiej branży działasz, staraj się śledzić rozwój techniki, bo nowe technologie mogą nie tylko pomóc Ci wygrać rywalizację z konkurencją, ale też zwyczajnie ułatwić Ci życie jako przedsiębiorcy.

Tyle jeśli chodzi o najważniejsze części składowe modelu ODBIORCA. Musisz jednak pamiętać o jeszcze jednym składniku tego modelu, którym jest...

...odbiorca

To właśnie odbiorca jest dziewiątym składnikiem koncepcji Gordona. Amerykański naukowiec i szkoleniowiec zauważa, że nawet perfekcyjna dbałość o wszystkie wyżej wymienione czynniki modelu ODBIORCA na nic się nie zda, jeśli nie znajdziesz klientów na produkty lub usługi Twojej firmy. Reasumując – model ODBIORCA zadziała tylko wtedy, jeśli zbudujesz firmę zorientowaną na klienta i jego potrzeby.

Musisz też pamiętać, że ODBIORCA to model całościowy. Oznacza to, że osiem przedstawionych wyżej elementów musi tworzyć wspólną całość i wzajemnie się zazębiać. W myśl koncepcji Gordona jeśli chcesz osiągnąć sukces w biznesie, to nie pomijaj żadnego z tych składników.

Znasz już zatem najważniejsze czynniki, które pomagają osiągnąć sukces w biznesie. Oczywiście nikt nie jest w stanie zagwarantować, że wypełnienie każdego z opisanych składników automatycznie się na niego przełoży. Jeśli jednak zaniedbasz którykolwiek z tych elementów, to możesz być niemal pewny, że nie osiągniesz sukcesu. Dlatego zachęcamy Cię, byś stosował model ODBIORCA w praktyce.

Polecana literatura:

Gordon M., Przedsiębiorczość, Gliwice 2009.

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.