Od dziś rejestracja spółki będzie prostsza?.
Przegląd prasy – 1 grudnia 2014 r.

Od dziś rejestracja spółki będzie prostsza?

Od dziś rejestracja spółki będzie prostsza?

Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ministerstwo Sprawiedliwości i eksperci są zgodni, że dzięki tym zmianom założenie spółki stanie się prostsze – informuje „Rzeczpospolita”.

Podstawowa zmiana ma dotyczyć zasad rejestracji spółki – w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zostaną automatycznie nadane NIP i REGON. Dzięki temu przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już w dniu wpisu do KRS. Ustawa odciąży więc przedsiębiorców zakładających spółkę od obowiązku dostarczania zgłoszeń do urzędów skarbowych, GUS i ZUS przed rozpoczęciem działalności. Uzupełniające informacje przedsiębiorca będzie musiał w ciągu 21 dni od wpisu do KRS złożyć na formularzu do urzędu skarbowego, który prześle je pozostałym instytucjom. Jeśli natomiast przedsiębiorca zatrudni przynajmniej jednego pracownika, termin ten będzie wynosił 7 dni.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że dzięki tym zmianom procedura „jednego okienka” zacznie realnie funkcjonować w praktyce, a cały proces rejestracji potrwa ok. 7 dni. Podobne nadzieje wyrażają eksperci. „Trudności z rozpoczęciem działalności bardzo zniechęcają do jej podjęcia. Szybka rejestracja jest więc wartością samą w sobie” – uważa prof. Michał Romanowski.

W parlamencie zakończyły się też prace nad kolejną nowelizacją ustawy o KRS. Zmiany mają oczyścić rejestr z tzw. „martwych spółek”, czyli podmiotów figurujących tylko na papierze. W wyniku nowelizacji sądy rejestrowe będą mogły przeprowadzić likwidację spółki bez tzw. postępowania przymuszającego, jeśli uznają, że takie postępowanie nie będzie skuteczne. Natomiast spółki, które nie przerejestrowały się ze starego rejestru, do końca 2015 r. muszą złożyć wniosek o wpis do KRS. Jeśli tego nie zrobią, stracą zdolność prawną, a ich majątek przejmie Skarb Państwa. Ta nowelizacja ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Więcej na ten temat pisze Marek Domagalski w artykule Rejestracja firmy bez biurokracji (dostęp ograniczony).

Zobacz artykuł

Klauzula obejścia prawa podatkowego coraz bliżej

Komitet Stał Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, w którym zostały zawarte przepisy o tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego. Oznacza to, że uchwalenie kontrowersyjnej instytucji klauzuli jest coraz bliżej – czytamy w „Pulsie Biznesu”.

O tym pomyśle Ministerstwa Finansów pisaliśmy już wielokrotnie. Przypomnijmy, że istota klauzuli obejścia prawa podatkowego polega na tym, że jeśli organy podatkowe uznają, że przedsiębiorca zastosował sztuczną (ale legalną!) konstrukcję prawną po to, żeby zapłacić mniejszy podatek lub uniknąć jego zapłaty i osiągnął przy tym „znaczną korzyść” (a więc minimum 50 tys. zł), będą mogły nakazać mu zapłatę większego podatku. Pomysł od początku wywołał liczne kontrowersje (pojawiły się nawet głosy o niezgodności projektowanych zmian z konstytucją oraz o możliwości działania nowego prawa wstecz), a krytyczne wobec klauzuli były nie tylko organizacje przedsiębiorców, ale też m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rządowe Centrum Legislacji czy Rada Legislacyjna przy premierze.

Wygląda jednak na to, że klauzula przeciwko unikaniu prawa podatkowego będzie jednak uchwalona, ponieważ projekt ustawy zaaprobował Komitet Stały Rady Ministrów. Jak zauważa autor artykułu, w praktyce oznacza to aprobatę przepisów dotyczących klauzuli przez cały rząd, bo Rada Ministrów niemal zawsze przyjmuje projekty wytyczone przez Komitet Stały. Jeśli rząd rzeczywiście zaaprobuje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, wkrótce trafi on do Sejmu. Przepisy o klauzuli mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Jarosława Królaka Podatkowy bat już gotowy (treść płatna).

Zobacz artykuł

Kupujesz towar pod koniec roku i chcesz wrzucić zakup w koszty jeszcze w tym roku? Może być ciężko

Zakup towaru kupionego pod koniec roku można potrącić w kosztach uzyskania przychodów w tym samym roku podatkowym tylko wtedy, gdy podatnik wykaże, że jeszcze w tym roku osiągnął przychód związany z zakupem tego towaru. Tak wynika z orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sprawa, w której zapadł wyrok, dotyczyła spółki prowadzącej hurtową sprzedaż jajek, która kupowała jajka od rolników ryczałtowych i podmiotów gospodarczych, a następnie sprzedawała je hurtowo. Urząd skarbowy twierdził, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów z tytułu wydatków na zakup jajek między 29 a 31 grudnia 2007 r. Urząd zauważył, że ostatnia faktura sprzedażowa w 2007 r. została przez tą spółkę wystawiona na 20 grudnia. Urzędnicy twierdzili też, że nie było możliwości, żeby spółka uzyskała przychody z zakupu jajek do końca 2007 r., skoro kupiła je 29 i 31 grudnia tamtego roku.

Spółka nie zgodziła się z wysokością zobowiązania podatkowego, którą naliczyły organy podatkowe. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W trakcie rozprawy pełnomocnik spółki zarzucił organom podatkowym m.in. złamanie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT. Z tego przepisu wynika, że „koszty bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody”. Pełnomocnik tłumaczył, że w 2007 r. spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży jajek kupionych pod koniec tamtego roku, ale w okresie Bożego Narodzenia inaczej realizowała transakcje – najpierw wystawiała faktury, a dopiero potem następowała sprzedaż i odbiór jajek.

WSA oddalił jednak skargę spółki. Sąd orzekł, że spółka mogłaby zaliczyć wydatki na zakup jajek do kosztów uzyskania przychodów tylko wtedy, gdyby mogła udokumentować, że osiągnęła w związku z tym kosztem przychód, a spółka nie miała dokumentów, które mogłyby to potwierdzić. Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej na ten temat pisze Katarzyna Rosik w artykule Bez przychodu nie ma kosztu (całość artykułu płatna).

Zobacz artykuł

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.

1 grudnia 2014     Wiadomości