Zasoby firmy – czym są i jak je zdobyć?

Każda firma – niezależnie od wielkości i rodzaju działalności – musi mieć dostęp do zasobów. Zebranie potrzebnych zasobów znacząco wpływa na sukces w biznesie lub jego brak. Jakie są rodzaje zasobów firmy i jak je zdobywać? O tym przeczytasz w dzisiejszym artykule.

Zasoby firmy – czym są i jak je zdobyć?

Co to są zasoby

Najprościej mówiąc, zasoby to wszystko, czym firma dysponuje. Jak pisze Michael Gordon, zasobami firmy może być absolutnie wszystko, co pozwoli firmie rozwijać się szybciej i lepiej.

Istnieją różne klasyfikacje zasobów, ale my zaprezentujemy klasyfikację Gordona, którą ten autor przedstawił w książce Przedsiębiorczość. Gordon wyróżnia 6 rodzajów zasobów firmy:

 1. Zasoby ludzkie.
 2. Środki materialne.
 3. Środki finansowe.
 4. Zasoby wiedzy.
 5. Zasoby infrastrukturalne.
 6. Wyobraźnia.

Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie są podstawowym rodzajem zasobów firmy. Nie ma (i chyba nigdy nie będzie) firmy, która mogłaby istnieć bez ludzi. Niemal wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie z tego sprawę, ale – jak zauważa Gordon – wielu właścicieli firm zaniedbuje proces gromadzenia zasobów ludzkich w swojej firmie. Dlatego pamiętaj, żeby nie stronić od kontaktów z ludźmi. Każde spotkanie z człowiekiem może przerodzić się w bezcenny kontakt biznesowy, dzięki któremu będziesz mógł powiększyć zasoby ludzkie Twojej firmy.

Zasoby ludzkie firmy tworzą:

 • szef,
 • wspólnicy,
 • kadra zarządzająca,
 • pracownicy,
 • kultura organizacji,
 • doradcy,
 • dostawcy usług dla biznesu,
 • rodzina i przyjaciele (wsparcie emocjonalne też jest bardzo potrzebne!).

Większość z tych czynników raczej nie budzi wątpliwości. Wyjaśnienia wymaga jednak kultura organizacji. W jaki sposób kultura organizacyjna firmy przekłada się na stworzenie zasobów ludzkich? Otóż poprzez stworzenie dobrego modelu kultury organizacyjnej (czyli – by użyć określenia Gordona – modelu kultury sukcesu) utrwala się więź pomiędzy firmą a pracownikami i wszystkimi ludźmi, którzy są z nią powiązani.

Gordon podaje następujący przykład: świętowanie Bożego Narodzenia w jego firmie było podzielone na 2 części. Pierwszą z nich było spotkanie kierownictwa z pracownikami, na którym podsumowano dany rok w firmie i przedstawiano plany na przyszłość, a drugą część świętowania stanowiła prezentacja prezentów dla pracowników, które były bardzo osobiste i unikalne, niemożliwe do kupienia ani dostania gdziekolwiek indziej. W ten sposób kierownictwo przekazało pracownikom, że im ufa (ponieważ przekazało im poufne informacje) oraz że władze firmy traktują każdego pracownika indywidualnie.

Środki materialne

Zasoby materialne to przede wszystkim nieruchomości, urządzenia, maszyny, surowce, meble, narzędzia, środki transportu, artykuły biurowe, a niekiedy też zasoby naturalne. Jak pisze Gordon, jedna z głównych zasad przedsiębiorczości głosi, że należy kontrolować zasoby materialne, a niekoniecznie je posiadać. Niektóre zasoby materialne (np. specjalistyczny sprzęt) są drogie i nie wszystkie firmy na nie stać. W takich sytuacjach warto korzystać z zasobów należących do innych firm (np. brać jakiś sprzęt w leasing czy wypożyczać potrzebne zasoby). Dzięki temu będziesz mógł zyskać środki materialne za nieco mniejszą cenę i działać bardziej elastycznie. Pod tym względem również można brać przykład z firmy Gordona, która w początkach swojej działalności bazowała niemal wyłącznie na zasobach materialnych innych przedsiębiorstw.

Środki finansowe

Pieniądze są niezbędne każdej firmie na wszystkich etapach rozwoju. Firma zaczynająca od zera potrzebuje środków finansowych, żeby wystartować. Firmy, które zadomowiły się na rynku, potrzebują pieniędzy na dalszy rozwój. Firmy, które są liderami w swojej branży, muszą mieć zasoby finansowe na to, żeby utrzymać swoją pozycję, wzmocnić przewagę nad konkurencją i wprowadzać nowe rozwiązania. O tym, w jaki sposób zdobyć zasoby finansowe na działalność gospodarczą, przeczytasz w jednym z kolejnych artykułów na naszym portalu.

Zasoby wiedzy

Na zasoby wiedzy składają się takie elementy jak: oficjalne licencje i patenty (krajowe i zagraniczne), ale też unikalne procedury, zdolności wynalazcze czy umiejętność twórczego wykorzystania dostępnych metod. Najogólniej mówiąc, zasoby wiedzy to cały know-how, którym dysponuje firma. Wiedza jest kluczowym potencjałem, ponieważ jest jednym z najpewniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej. Każda firma może pójść po kredyt do tego samego banku, co Ty, każda firma może wydzierżawić podobny sprzęt, co Ty, ale Twoi konkurenci nie będą mogli łatwo odtworzyć know-how charakterystyczny dla Twojej firmy. Każdy zasób wiedzy może być cenny, niezależnie od tego, czy dotyczy on tworzenia specjalistycznych oprogramowań komputerowych, czy receptury pieczenia chleba. Dlatego warto dbać o firmowy zasób wiedzy i rozwijać go na tyle, na ile jest to możliwe.

Zasoby infrastrukturalne

Zasoby infrastrukturalne to podstawowe dobra, które są niezbędne do prawidłowego istnienia firmy. O tym, co stanowi zasób infrastrukturalny danej firmy w dużej mierze decyduje branża, w jakiej funkcjonuje firma. Przykładowo: dla jednej firmy zasobem infrastrukturalnym będzie specjalistyczne oprogramowanie, dla innej będą to technologie bezprzewodowe, a dla jeszcze innej – nowoczesne sieci komputerowe. Jednak niezależnie od tego, co będzie zasobem infrastrukturalnym w Twoim przypadku, musisz zapewnić swojej firmie dostęp do tego zasobu. W przeciwnym wypadku Twój biznes będzie miał mniejszą wydajność, mniejszą skuteczność, a w konsekwencji – mniejsze zyski.

Wyobraźnia

Wyobraźnia jest fenomenalnym zasobem z jednego prostego powodu: jest to jedyny zasób, który zawsze będzie nieograniczony! A im większa wyobraźnia, tym więcej potencjalnych możliwości pokonania konkurencji. Wyobraźnia może dotyczyć takich elementów jak: kanały dystrybucji, strategia rozwoju firmy, wprowadzenie nowych produktów itd. Dla przykładu: Henry Ford powiedział, że gdyby spytał ludzi, jakie są ich potrzeby dotyczące transportu, odpowiedzieliby, że potrzebują szybszych koni. Ford miał większą wyobraźnię od ogółu społeczeństwa i dlatego opracował model samochodu, który wprowadzono do seryjnej produkcji.

Jak zdobyć zasoby, mając ograniczone środki finansowe?

Każdy przedsiębiorca musi zdobywać zasoby dla własnego biznesu. Zwykle nie stanowi to problemu, jeśli firma ma na to pieniądze. Jak jednak zdobyć zasoby, gdy środki finansowe firmy są ograniczone? Gordon proponuje następujące rozwiązania:

 • działać na własną rękę,
 • negocjować,
 • proponować transakcje barterowe,
 • zdobyć wszelkie darmowe środki, jakie są dostępne,
 • spożytkować zasoby innych,
 • kontrolować zasoby, zamiast przejmować je na własność,
 • pożyczać,
 • wynajmować,
 • dzierżawić,
 • być elastycznym.

Zdobywanie zasobów dla firmy nie zawsze jest łatwą sztuką, ale jest to konieczne do tego, żeby Twój biznes osiągnął sukces na rynku. Mamy nadzieję, że dzięki temu artykułowi łatwiej będzie Ci zdobyć kluczowe zasoby dla Twojej firmy.

Polecana literatura:

Gordon M., Przedsiębiorczość, Gliwice 2009.

Chcesz więcej takich inspirujących treści?

Zapisz się na "prawdopodobnie najlepszy" (zdaniem Czytelników)
newsletter biznesowy w Polsce!

Redakcja

Autor: Redakcja

Maciej Bielak - Coraz Lepszy Redaktor. Z wykształcenia jest historykiem i politologiem, a z zamiłowania dziennikarzem. Jego największym hobby jest muzyka jazzowa. Poza tym jest miłośnikiem reportażu i literatury rosyjskiej. Na portalu CorazLepszaFirma.pl pisze artykuły i przeprowadza wywiady.