Zarządzanie strategiczne

Każdy biznes ma sens wtedy, jeśli powstał w określonym celu. Zgodzisz się chyba, że firma, która dryfuje bez celu i nie ma żadnej strategii, nie przetrwa długo na rynku. Pokutuje jednak błędne przekonanie, że wyłącznym celem przedsiębiorstwa powinno być zarobienie jak największej ilości pieniędzy. Jasne jest, że to, co robimy, musi nam przynosić dochód. Ale pieniądze nie mogą być jedynym celem istnienia firmy. Do tego, by prowadzić przedsiębiorstwo z sukcesem, konieczna jest odpowiednia strategia firmy, czyli – najogólniej mówiąc – cele długofalowe i szczegółowy plan realizacji tych celów.

Zarządzanie strategiczne to temat rzeka. Dlatego w tej kategorii będziemy zamieszczać artykuły na temat wielu fundamentalnych kwestii związanych z zarządzaniem firmą. Z tekstów zamieszczonych w tym dziale dowiesz się między innymi:

  • Jak zbudować przewagę konkurencyjną. Z każdym rokiem konkurencja na rynkach jest coraz większa, a walka o klienta coraz trudniejsza. Kluczem do zwycięstwa w tej rywalizacji jest dobrze zbudowana przewaga konkurencyjna. Z poniższych artykułów dowiesz się, co robić, żeby zostawić konkurencję daleko w tyle.
  • Jak znaleźć niszę. Strategia niszy rynkowej to jedna z najczęściej stosowanych strategii konkurencyjnych. Często odnalezienie dobrej niszy decyduje o tym, czy biznes się powiedzie. W tej kategorii podpowiemy Ci, jak odnaleźć własną niszę i jak stosować tę strategię.
  • Jak stworzyć dobry biznesplan. Planowanie jest nieodłączną częścią każdego biznesu, a do tego niezbędny jest porządny plan biznesowy. W tekstach zamieszczonych w tym dziale wyjaśnimy, co powinien zawierać dobry biznesplan i jakie jest jego praktyczne zastosowanie.

Zapraszamy do lektury!

Zarządzanie strategiczne - artykuły

Jak dostosować firmę do zmian w otoczeniu?

Jak dostosować firmę do zmian w otoczeniu?

Autor: Redakcja

W biznesie trzeba umieć dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia. Firmy, które tego nie potrafią, często mają duże problemy z utrzymaniem się na rynku. Jak dostosować [...]

Zasoby firmy – czym są i jak je zdobyć?

Zasoby firmy – czym są i jak je zdobyć?

Autor: Redakcja

Każda firma – niezależnie od wielkości i rodzaju działalności – musi mieć dostęp do zasobów. Zebranie potrzebnych zasobów znacząco wpływa na sukces w biznesie lub jego [...]

Jak wdrażać strategię firmy?

Jak wdrażać strategię firmy?

Autor: Redakcja

W naszych dotychczasowych artykułach doradzaliśmy, w jaki sposób stworzyć skuteczną strategię biznesową. Jednak opracowanie nawet najlepszej strategii nie wystarczy, żeby osiągnąć [...]

Cele strategiczne firmy – jak je wyznaczać?

Cele strategiczne firmy – jak je wyznaczać?

Autor: Redakcja

Ustalanie celów strategicznych jest jedną z kluczowych umiejętności w zarządzaniu. Zdolność do wyznaczania i realizacji celów strategicznych firmy jest jednym z elementów, [...]

Granice firmy – jak je wyznaczać?

Granice firmy – jak je wyznaczać?

Autor: Redakcja

Żadna firma nie jest w stanie działać na całym globie i kierować swojej oferty do wszystkich ludzi na świecie. Istnieje nawet powiedzenie: Jeśli coś jest do wszystkiego, to [...]

Przewaga konkurencyjna – jak ją zbudować?

Przewaga konkurencyjna – jak ją zbudować?

Autor: Redakcja

Każda firma, która chce osiągnąć sukces, musi wygrywać rywalizację z konkurencją. Aby tak się stało, musi mieć coś, co będzie ją odróżniało od konkurentów, czyli zbudować [...]

Jak ustalać cele w zarządzaniu?

Jak ustalać cele w zarządzaniu?

Autor: Redakcja

W poprzednim artykule krytycznie wypowiadaliśmy się o filozofii zarządzania znanej pod nazwą zarządzanie przez cele (w skrócie MBO). Na koniec tekstu dowodziliśmy jednak, że [...]