Jak ustalać cele w zarządzaniu?

Jak ustalać cele w zarządzaniu?

Autor: Redakcja

W poprzednim artykule krytycznie wypowiadaliśmy się o filozofii zarządzania znanej pod nazwą zarządzanie przez cele (w skrócie MBO). Na koniec tekstu dowodziliśmy jednak, że [...]