Jak wdrożyć TQM w swojej firmie?

Jak wdrożyć TQM w swojej firmie?

Autor: Redakcja

W poprzednich tekstach przedstawialiśmy podstawowe założenia filozofii zarządzania zwanej Total Quality Management (kompleksowe zarządzanie jakością – w skrócie TQM) i gorąco [...]

Firma rodzinna - czy to może się udać?

Firma rodzinna - czy to może się udać?

Autor: Redakcja

Stare przysłowie głosi, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. Wymowa tego porzekadła jest mniej więcej taka: jeśli nie chcesz mieć kłopotów, nie zakładaj rodzinnych [...]

Jak ustalać cele w zarządzaniu?

Jak ustalać cele w zarządzaniu?

Autor: Redakcja

W poprzednim artykule krytycznie wypowiadaliśmy się o filozofii zarządzania znanej pod nazwą zarządzanie przez cele (w skrócie MBO). Na koniec tekstu dowodziliśmy jednak, że [...]